การให้สัญญาณในการทำงานกับปั้นจั่น มีอะไรบ้าง สัญญาณมือในการทำงานกับเครน

“การยกเครน” อย่างปลอดภัยโดยการใช้สัญญาณมืออย่างถูกต้อง มีอะไรบ้าง?

ข้อเสนอแนะการยกอย่างปลอดภัยและการใช้สัญณาณมือของการทำงานเครนนั้นและการฝึกอบรม 4 ผู้

รูปภาพการใช้สัญญาณมือสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

1. หยุดยกของฉุกเฉิน

เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปอยู่ในระดับไหล่ผ่ามือคว่ำลงแล้วเหวี่ยงไป-มาในแนวระดับไล่อย่างรวดเร็ว

 

2. หยุดยกของ

เหยียดแขนซ้ายออกไปอยู่ในระดับไหล่ ฝ่ามือคว่ำลง แล้วเหวี่ยงไป-มาในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว

3.ให้หยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมด

กำมือทั้งสองเข้าหากันให้อยู่ในระดับเอว

4. ให้ยกของขึ้นช้าๆ

ยกแขนคว่ำฝ่ามือให้ได้ระดับคาง แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่งชี้ตรงกลางฝ่ามือ แล้วหมุนช้าๆ

5. ยกบูม

เหยียดแขนขวาออกสุดแขน แล้วกำมือยกหัวแม่มือขึ้น

6.นอนบูม

เหยียดแขนขวาออกสุดแขน แล้วกำมือยกหัวแม่มือลง

 

7.ใช้รอกใหญ่

กำมือยกเหนือศีรษะ แล้วเคาะเบาๆบนศีรษะตนเองหลายๆครั้ง แล้วใช้สัญญาณอื่นๆที่ต้องการ

 

8. ใช้รอกเล็ก

งอข้อศอกขึ้น กำมือระดับไหล่โย้ไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งแตะที่ข้อศอกจากนั้นให้สัญญาณอื่นๆที่ต้องการ

การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นนั้นนายจ้างจะต้องให้ความสำคัญกับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ให้ลูกจ้างนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับปั้นจั่นอย่างถูกต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานกับปั้นจั่นทุกคนจะต้องได้รับการอบรมเครนก่อนทำงานเสมอเพื่อจะได้สามารถให้สัญญาณหรือบังคับเครนได้อย่างถูกต้อง