Home » แนวปฏิบัติ BREEAM สำหรับความยั่งยืนในการก่อสร้างโยธา

แนวปฏิบัติ BREEAM สำหรับความยั่งยืนในการก่อสร้างโยธา

by wpadmin
76 views
1.แนวปฏิบัติ BREEAM สำหรับความยั่งยืนในการก่อสร้างโยธา

ในโลกที่สภาวะสิ่งแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกวัน การก่อสร้างโยธาในหลายๆ อุตสาหกรรมก็ต้องปรับตัวให้รองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยั่งยืนได้

ในบทความนี้เราจะพูดถึง BREEAM เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างโยธาและเหตุผลที่ควรใช้ BREEAM ในโครงการดังกล่าว

BREEAM เป็นมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของอาคารด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกเปิดตัวในปี 1990 โดยสถาบันวิจัยอาคาร (BRE : Building Research Establishment) และถือเป็นหนึ่งในวิธีการประเมินความยั่งยืนที่มีผลกระทบระดับสากลที่สำคัญที่สุด มาตรฐาน BREEAM กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานที่ยั่งยืนสำหรับอาคาร โดยการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น พลังงาน ระบบนิเวศ และอื่นๆ

2.BREEAMทำไมควรใช้ BREEAM ในโครงการก่อสร้างโยธา

 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม BREEAM ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของโครงการ ช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนและสร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยาในระยะยาว
 • มูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อาคารที่ได้รับการรับรองจาก BREEAM มักโดดเด่นในตลาดและมีโอกาสสูงในการเพิ่มราคาเช่าและมูลค่าทรัพย์สิน
 • การประหยัดต้นทุน อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว โดยเฉพาะในด้านพลังงาน น้ำ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรอง BREEAM เป็นข้อพิสูจน์ว่าโครงการนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอนาคตของโลก

องค์ประกอบสำคัญของการประเมิน BREEAM รวมถึง

3. องค์ประกอบสำคัญของการประเมิน BREEAM

 • การจัดการ การพิจารณาแนวทางการจัดการที่ยั่งยืน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้ความสำคัญกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เช่น คุณภาพอากาศ แสงสว่าง และเสียง
 • พลังงาน การประเมินการใช้พลังงานของอาคาร มาตรการเพื่อประสิทธิภาพพลังงาน และการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียน
 • การขนส่ง การประเมินการเข้าถึงสถานที่ การเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปั่นจักรยาน
 • น้ำ การตรวจสอบระบบกรองน้ำ มาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานน้ำ และแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • วัสดุ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุก่อสร้าง
 • ของเสีย การพิจารณากลยุทธ์การจัดการของเสียในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและการจัดการกับของเสียระหว่างการใช้งานอาคาร
 • การใช้ที่ดินและนิเวศวิทยา การประเมินผลกระทบของโครงการต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • มลพิษ การตรวจสอบความรุนแรงของมลพิษประเภทต่างๆ รวมถึงมลพิษทางแสงและเสียง และมาตรการในการบรรเทามลพิษเหล่านี้แต่ละองค์ประกอบมีเกณฑ์การให้คะแนนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีตั้งแต่ ผ่าน ไปจนถึง โดดเด่น

โครงการ The Edge

4. สำนักงานใหญ่ของบริษัท Deloitte

The Edge เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท Deloitte ที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และถือเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก โดยได้รับการยกย่องด้วยคะแนน โดดเด่น จาก BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

ทำไมโครงการนี้ถึงผ่านเกณฑ์ BREEAM

The Edge ได้รับการรับรองจาก BREEAM เนื่องจากความคำนึงถึงความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของโครงการนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • โครงการ The Edge ได้มีการวางแนวทางทิศใต้ของอาคารให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถรับแสงแดดอย่างเต็มที่ และมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ปกคลุมหลังคาและผนังที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ทำให้อาคารสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงพอและไม่ต้องใช้พลังงานเสริมเติม
 • ระบบกักเก็บพลังงานความร้อน
 • โครงการนี้ใช้ระบบกักเก็บพลังงานความร้อนในชั้นน้ำแข็ง เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการทำความร้อนและความเย็น ทำให้ลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานสะอาด

การจัดการน้ำ

โครงการนี้มีการรวบรวมน้ำฝนและทำการบำบัดให้บริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการกดชักโครกและรดน้ำต้นไม้ นี้ช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งที่มากนอกอาคาร

วัสดุที่ยั่งยืน

โครงการนี้ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัสดุที่ใช้ในอาคารมีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถรีไซเคิลได้ ทำให้ลดการสร้างขยะและใช้ทรัพยากรมากน้อยลง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

The Edge ใช้แอปสมาร์ทโฟนที่โต้ตอบกับเซ็นเซอร์มากกว่า 28,000 ตัวรอบๆ อาคาร เพื่อช่วยพนักงานในการค้นหาที่จอดรถ โต๊ะทำงาน หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบไฟ LED แบบเชื่อมต่อ

ระบบไฟในอาคารจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เน็ตและเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร ทำให้ทุกโคมไฟสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แสง ความชื้น อินฟราเรด และการเคลื่อนไหว เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพสภาพแวดล้อมภายใน

การระบายอากาศที่ขับเคลื่อนด้วย CO2 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพอากาศบริสุทธิ์ตลอดวัน เรายังควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างในพื้นที่ทำงานแต่ละแห่งอยู่ตลอดเวลา

ระบบการขนส่ง

โครงการนี้มีที่จอดรถจักรยาน 500 คัน และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้เลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลง ลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ และสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การใช้ที่ดินและนิเวศวิทยา

มีการติดตั้งหลังคาสีเขียวเพื่อเป็นฉนวนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเมือง และภูมิทัศน์โดยรอบได้รับการออกแบบด้วยพืชพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

การออกแบบและการดำเนินงาน

โครงการ The Edge ได้สร้างมาตรฐานสากลใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมสำนักงานที่ยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคต โครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ ทำให้อาคารนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่เปิดให้คุณอ่านได้ฟรี! พร้อมอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ