Home » ASHRAE 180 มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ HVAC ในอาคารพาณิชย์

ASHRAE 180 มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ HVAC ในอาคารพาณิชย์

by wpadmin
39 views
1.ASHRAE 180 มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ HVAC ในอาคารพาณิชย์

คำจำกัดความและวัตถุประสงค์

มาตรฐาน ASHRAE 180 จะกำหนดการบังคับใช้ โดยอาจมีรายละเอียดประเภทของระบบ HVAC หรืออาคารที่ครอบคลุม (เช่น เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย) และอธิบายเป้าหมายของมาตรฐานในแง่ของประสิทธิภาพของระบบ ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย และพลังงาน

วัตถุประสงค์มักมีพื้นฐานมาจากการส่งเสริมอายุการใช้งานของระบบให้นานขึ้น ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และรับประกันสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ

ความถี่ของการซ่อมบำรุง

แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงความถี่โดยรวม (รายเดือน รายไตรมาส รายปี) แต่มาตรฐานก็อาจมีการระบุเฉพาะสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ตัวอย่างเช่น สามารถระบุได้ว่าตัวกรองอากาศในระบบที่ใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกเดือน ในขณะที่ตัวกรองอากาศในระบบที่สะอาดกว่าอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกไตรมาส อาจมีเงื่อนไขที่ข้อบังคับมาตรฐานเพิ่มความถี่ เช่น ระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อัตราการเข้าพักที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือการสถานที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น สถานพยาบาล

การจัดตั้งโปรแกรมการซ่อมบำรุงทั่วไป

2. การจัดตั้งโปรแกรมการซ่อมบำรุงทั่วไปมาตรฐาน ASHRAE 180 ให้ความเห็นไว้ว่า ว่าจำเป็นต้องมีโปรแกรมที่มีโครงสร้างซึ่งกำหนดความรับผิดชอบ (เช่น ผู้จัดการ ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ที่มีใบอนุญาต) รวมไปถึงการวางแผนสำหรับมาตรฐานฉุกเฉินในกรณีต่างๆ และรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ตามข้อมูลระบบและแนวโน้มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างและรักษาบันทึกสำหรับบริการ การตรวจสอบ และการซ่อมแซมแต่ละรายการ แต่บันทึกจำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะที่มีความแม่นยำและควรให้ความสำคัญ เช่น วันที่ ลักษณะงาน ผลการตรวจสอบ การดำเนินการ บันทึกช่างเทคนิค และชิ้นส่วนที่ใช้

ขั้นตอนการบำรุงรักษา

นอกเหนือจากการตรวจสอบ แล้ว มาตรฐาน ASHRAE 180 ยังแนะนำให้แสดงรายการการตรวจสอบเฉพาะอีกด้วย สำหรับระบบการจัดการอากาศ อาจรวมถึงการตรวจสอบการสึกหรอของสายพาน ความตึงที่เหมาะสม และการจัดตำแหน่ง การตรวจสอบลำดับการควบคุม หรือให้แน่ใจว่าแดมเปอร์ทำงานอย่างถูกต้อง 

มาตรฐาน ASHRAE 180 อาจมีคำสั่งเกี่ยวกับการทดสอบความแม่นยำของเซ็นเซอร์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือความชื้น และการสอบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือการใช้เครื่องมือสอบเทียบระดับมืออาชีพ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเอกสารประกอบ

3.ระบุวิธีการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของระบบมาตรฐานอาจระบุวิธีการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ โดยต้องมีการบันทึกค่าต่างๆ เช่น การใช้พลังงาน (kW) ปริมาณการทำความเย็น (ตัน) ประสิทธิภาพการทำความร้อน (AFUE หรือ BTU) และการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

นอกจากนี้ การเน้นไปที่การวิเคราะห์แนวโน้มอาจเป็นส่วนสำคัญ โดยมองหาการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การสูญเสียประสิทธิภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือการทำงานผิดพลาดบ่อยครั้งซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาพื้นฐานที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการประกันคุณภาพ

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและข้อบังคับตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพ จะถูกเน้นย้ำในมาตรฐาน ASHRAE 180  โดยอาจมีคำสั่งให้ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ASHRAE 180 ยังสนับสนุนการตรวจสอบหรือการรับประกันคุณภาพโดยบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจว่างานบำรุงรักษาเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และข้อมูลที่บันทึกไว้สะท้อนถึงสภาพและประสิทธิภาพของระบบอย่างถูกต้อง

มาตรการด้านความปลอดภัย

  • การจัดการวัสดุและส่วนประกอบ : มาตรฐาน ASHRAE 180 ให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสารทำความเย็น การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของช่างเทคนิค การทำงานของระบบที่เหมาะสม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • การตอบสนองฉุกเฉิน : มาตรฐาน ASHRAE 180 แนะนำให้มีแนวทางปฏิบัติที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดการกับระบบเสียหาย สารทำความเย็นรั่ว หรือไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้มั่นใจถึงการตอบสนองรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออันตรายต่อสุขภาพ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่เปิดให้คุณอ่านได้ฟรี! พร้อมอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ